O aktivizmu

Ko su aktivisti?

Aktivisti/kinje su svi mladi koji se odluče da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice, da je menjaju i unapređuju.

Šta je aktivizam?

Omladinski aktivizam označava aktivno učešće mladih u rešavanju za njih relevantnih pitanja i donošenju odluka u lokalnim zajednicama, kao i na državnom nivou.

Cilj mu je podizanje svesti i rešavanje problema u kojoj se nalazi određena grupa ljudi ili okolina. Stimuliše promene i utiče na poboljšanje uslova života.

Podrazumeva uključenost u aktivnosti putem kojih se:

 • Stiču nova iskustva, znanja i veštine
 • Ostvaruju jednake mogućnosti u različitim oblicima društva
 • Stiču novi prijatelji
 • Radi na ostarivanju zajedničkih ciljeva i interesa
 • Donose odluke koje su od značaja za ličnu budućnost
 • Sprema za nove izazove
 • Uči odgovornosti
 • Izgrađuje ličnost
 • Unapređuje kvalitet života mladih
 • Aktivno doprinosi zajednici

Najčešći oblici učešća mladih danas su:

• Volontiranje

– to je ono kada se, samostalno ili u okviru neke grupe, baviš aktivnostima kojima ostvaruješ dobrobit u svojoj zajednici ili društvu, i uz to dobiješ mnogo korisnog iskustva i znanja o stvarima koje ti sutra mogu biti od koristi.

• Učešće u različitim oblicima neformalnog obrazovanja

- ideš na seminare na teme koje te interesuju. Na taj način stičeš nova znanja i veštine, ali i nova prijateljstva.

• Vršnjačka edukacija

– ono kada ti kao obučena i edukovana osoba preduzimaš neformalne i organizovane akcije kako bi svojim vršnjacima preneo/la određeno znanje, objasnio/la pojmove ili promenio/la neku vrstu ponašanja. Kada kažemo “vršnjaci” mislimo na grupu pojedinaca, sličnih godina, ali i sličnih interesovanja, navika i sklonosti. Uvek je zabavno da saznaješ o stvarima od svojih vršnjaka i vršnjakinja.

• Aktivizam kroz neformalne grupe ili organizacije civilnog društva

– ono kada veruješ da baš ti možeš da promeniš društvo i spreman si da to i uradiš.

• Članstvo u sindikatima ili organizacijama civilnog društva

– to učešće se zasniva na imanju prava, sredstava, prostora, prilike i podrške za učešće u aktivnostima i akcijama i uticanje na donošenje odluka kako bi se doprinelo izgradnji boljeg društva.

Šta servis omogućava tebi kao korisniku/ci?

 • Direktnu povezanost sa omladinskim organizacijama,
 • Mogućnost lakog i brzog pronalaženja tema koje te interesuju,
 • Prijavljivanje na željene aktivnosti jednim klikom,
 • Povratnu informaciju o ostvarenom učešću i doprinosu,
 • Tvoj aktivistički CV, koji će biti dostupan organizacijama koje sprovode aktivnosti.

Kako se koristi servis?

Pomoć oko registracije

Za registraciju ti je potrebno svega nekoliko minuta. Sve što treba da uradiš jeste da popuniš ponuđena polja. Odnosno, treba da uneseš informacije o sebi kao što su ime, prezime, datum rođenja, škola koju pohađaš i jezike kojima barataš.

Tvoji podaci su zaštićeni i tajni, i obrađuju se u svrhu interne evidencije. Zaštićeni su od zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, unošenja promena, uništenja ili iznajmljivanja trećem licu.

Ukoliko imaš poteškoća prilikom registracije, ili ukoliko imaš bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom zaštite podataka o ličnosti ili s načinom obrade tvojih ličnih podataka, možeš nam se obratiti putem imejla na: aktivirajse.info@gmail.com

Ko su korisnici aktivističkog servisa?

Korisnici servisa su učenici/e srednjih škola, mladi entuzijasti/kinje koji žele da se uključe i urade nešto za sebe i svoju zajednicu. Oni koji žele da budu u toku sa dešavanjima i redovno dobijaju informacije o obukama, seminarima, omladinskim razmenama i svim drugim vrstama događaja na kojima mogu da učestvuju.

Takođe, korisnici servisa su i organizacije koje sprovode programe namenjene mladima. Tu spadaju različite organizacije mladih i za mlade, kao i kancelarije za mlade i neke kulturne, obrazovne i druge institucije.

Šta ti servis omogućava?

Baza omogućava direktnu povezanost mladih aktivista/aktivistkinja i organizacija koje se bave mladima. Odnosno, olakšava komunikaciju i pruža mogućnost lakog i brzog pronalaženja željenih sadržaja. Organizacije vrše ponudu, mladi potražnju. I sve to jednim klikom. Pored toga, baza sadrži online CV aktivista i aktivistkinja. Tačnije, beleži sve aktivnosti na kojima su prisustvovali mladi, što olakšava buduću selekciju učesnika za određene sadržaje.

Konkretnije, tebi kao aktivisti/kinji baza omogućava:
• Direktnu povezanost sa omladinskim organizacijama
• Mogućnost lakog i brzog pronalaženja tema koje te interesuju,
• Prijavljivanje na željene aktivnosti jednim klikom,
• Povratnu informaciju o ostvarenom učešću i doprinosu,
• Lični aktivistički CV, koji će biti dostupan organizacijama koje sprovode aktivnosti.

Šta sledi nakon registracije?

Nakon registracije svet informacija se otvara za tebe!
Odnosno, dobijaš mogućnost da apliciraš za aktivnosti koje su u tvom polju interesovanja.
Nakon apliciranja, organizacija koja sprovodi konkretnu aktivnost donosi odluku o tome da li će prihvatiti tvoje učešće.
U svakom trenutku možeš odustati od događaja jednim klikom.
Po prihvatanju, sledi direktna međusobna komunikacija o dodatnim potrebnim informacijama. Nakon završetka događaja, u obavezi si da oceniš događaj kom si prisustvovao/la, odgovorom na tri pitanja, ocenama od 1 do 5.
S druge strane, organizacija upisuje aktivnost potvrđuje tvoje prisustvo na događaju za koji si se prijavio/la i time se taj događaj automatski upisuje u tvoj profil, tj. tvoj aktivistički CV.