Kako se koristi servis?

Pomoć oko registracije

Registracija je neophodna zbog lakše komunikacije sa korisnicima baze, kao i vođenja evidencije o aktivnostima koje Vaša organizacija sprovodi. Za registraciju Vam je potrebno svega nekoliko minuta. Sve što treba da uradite jeste da popunite ponuđena polja. Odnosno, treba da unesete informacije o svojoj organizaciji kao što su naziv, adresa, grad, kontakt podaci, web sajt i slično.Takođe je nephodno da Vaša organizacija bude registrovana u Agenciji za privredne registre (APR). Odnosno, organizacija mora posedovati matični broj (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB), koje zahtevamo prilikom registracije u cilju jačanja bezbednosti mladih koji će prisustvovati vašim događajima. Podaci Vaše organizacijesu zaštićeni i tajni, i obrađuju se u svrhu interne evidencije. Zaštićeni su od zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, unošenja promena, uništenjaili iznajmljivanja trećem licu.

Tvoji podaci su zaštićeni i tajni, i obrađuju se u svrhu interne evidencije. Zaštićeni su od zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, unošenja promena, uništenja ili iznajmljivanja trećem licu.

Ukoliko imate poteškoća prilikom registracije,ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom zaštite podataka o organizaciji ili s načinom obrade podatakaVaše organizacije, možete nam se obratiti putem imejla na: aktivirajse.info@gmail.com

Ko su korisnici aktivističkog servisa?

Korisnici servisa su učenici/e srednjih škola, mladi entuzijasti/kinje koji žele da se uključe i urade nešto za sebe i svoju zajednicu. Oni koji žele da budu u toku sa dešavanjima i redovno dobijaju informacije o obukama, seminarima, omladinskim razmenama i svim drugim vrstama događaja na kojima mogu da učestvuju.

Takođe, korisnici servera su i organizacije koje sprovode programe namenjene mladima. Tu spadaju različite organizacije mladih i za mlade, kao i kancelarije za mlade i neke kulturne, obrazovne i druge institucije.

Šta vam servis omogućava?

Baza omogućava direktnu povezanost mladih aktivista/aktivistkinja i organizacija koje se bave mladima. Odnosno, olakšava komunikaciju i pruža mogućnost lakog i brzog pronalaženja željenih sadržaja. Organizacije vrše ponudu, mladi potražnju. I sve to jednim klikom. Pored toga, baza sadrži online CV aktivista i aktivistkinja. Tačnije, beleži sve aktivnosti na kojima su prisustvovali mladi, što olakšava buduću selekciju učesnika za određene sadržaje.

Konkretnije, vama kao organizaciji baza nudi:
• Mogućnost da jednostavno i direktno dođete do ciljne grupe,
• Filtriranje tema i distribuiranje programa baš onima koji su zainteresovani za temu kojom se bavite,
• Da uvek radite sa motivisanim mladim ljudima,
• Uprošćen proces apliciranja za aktivnosti koje organizujete,
• Bazu podataka učesnika/ca svih događaja,
• Povratnu informaciju o sprovedenom programu/aktivnosti.

Šta sledi nakon registracije?

Nakon registrovanja u bazu, sa svojim korisničkim imenom i lozinkom dalje pristupate vašoj AktivirajSe.info stranici na kojoj uređujete profil svoje organizacije, ažurirate podatke, registrujete događaj koji organizujete i pozivate potencijalne učesnike/ce. Pored toga, dobijate pregled svih aktivnih događaja koje spovodi Vaša i druge organizacije, kao i uvid u aktivistički CV svakog korisnika/ce registrovanog/e u bazi.